Portal edukacyjny

Czym jest portal edukacyjny? Portal edukacyjny to platforma internetowa kierowana przede wszystkim do osób uczących się. Portal edukacyjny zawiera informacje i artykuły z danej dyscypliny naukowej – mogą być to wzory, wiadomości historyczne, daty, przedstawienie procesów biologicznych i wiele innych. …

Szkoły po liceum

Czym są szkoły po liceum? Szkołami po liceum nazywamy placówki kształcenia, które oferują nauczanie w trybie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym dla osób, które ukończyły szkoły średnie. Posiadanie matury nie jest obowiązkowe w przypadku szkół policealnych. Matura jest wymagana w przypadku …

Wyższe uczelnie

Czym są wyższe uczelnie? Najprostszym wytłumaczeniem jest formuła mówiąca o tym, iż są to placówki oferujące studia wyższe. W Polsce uczelnią wyższą nazywamy jednostkę samorządową, prywatną lub państwową, które działanie określa ustawa o szkolnictwie wyższym. W Polsce na uczelnie wyższe …

Szkoły policealne

Czym są szkoły policealne? Szkołami policealnymi nazywamy placówki, które oferują kształcenie absolwentom szkół średnich. Co ciekawe, aby zostać przyjętym do szkoły policealnej jest konieczne posiadanie wykształcenia średniego (czyli świadectwa ukończenia szkoły średniej), jednak sama matura nie jest wymagana. Wśród szkół …